21,133 Reputation

10 yesterday
+10 00:41 upvote
45 Feb 19
10 Feb 18
+10 11:05 upvote
10 Feb 16
10 Feb 13
10 Feb 11
10 Feb 10
10 Feb 2
10 Jan 31
10 Jan 29
10 Jan 28
10 Jan 24
10 Jan 18
10 Jan 15
10 Jan 11
20 Jan 7
45 Jan 6
10 Jan 2
15 Dec 30 '19
10 Dec 21 '19
10 Dec 20 '19
55 Dec 19 '19
10 Dec 17 '19
10 Dec 12 '19
15 Dec 8 '19
10 Dec 3 '19
20 Dec 1 '19
10 Nov 30 '19
45 Nov 28 '19
10 Nov 21 '19